Arkiv | musikskolan RSS feed for this section

Snart tystnar musiken….

10 Apr

Äh, inte riktigt men jag tyckte det var en bra rubrik…

 

Senaste mötet med kommunstyrelsen hoppas jag satte sista punkten för frågan kring musikskolan, i alla fall kring vem som äger frågan om musikskola och lektionstid. Att det skall behöva gå så lång att vi kallar in experter från skolinspektionen för att där finns partier som väljer att inte tro på tjänstemän, det säger rätt mycket om vilket klimat vi ibland har att arbeta i. Rektor äger frågan och det är först nu som de i samarbete med musikskolan kan arbeta fram den bästa lösningen för både skola och musikskola, tacka vänstern för den förseningen…

Att sen tycka det är underligt att tjänstemännen inte alltid är de bästa på att kommunicera är att inte se vad man själv skriver eller höra vad man själv säger, jag hoppas att vi efter valet får en nystart på denna relation och förstår att vi faktiskt vill det bästa för kommunen, och att vi gör det bästa för kommunen när vi arbetar tillsammans.

 

Nu återgår jag till sjukstugan och hoppas vi snart är feberfria.

 

Ha det gött!

Annonser

Musikskola eller icke-musikskola det är frågan…

16 Mar

Musikskolan och dess aktivitet engagerar och får politiker att säga både det ena och det andra. Det är då jag hoppas ni läsare förstår vilket år det är och vad som händer i september.

Det är en infekterad fråga som splittrar både partier och vanligt folk. Blockflöjten och att lära sig de första noterna är för många väldigt speciellt.

För oavsett hur mycket man tycker om instrument, så är musikskolan en fritidsaktivitet/kulturskole-aktivitet, det är inget obligatoriskt ämne i skolan. Naturligtvis har musikskolan en historia som går långt tillbaka, och för många var första lektionerna i sitt första egna instrument något man fortfarande minns.

Jag anser att vi politiker fått den information som krävs för att förstå att det inte är ett politiskt beslut, saknar man lagtext finns detta under följande; 7 kap. 18 § skollagen.

Vad säger då skolverket, (och här verkar dom inte riktigt veta vad som dom själva säger), men detta står att läsa i deras egna dokument. ”… Det finns inget utrymme för att generellt medge att t. ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som eleven deltar i vid sidan av skolarbetet, som t. ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet. En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för detta ämne.”

Jag tycker det är hög tid att vi politiker börjar göra det vi ska göra, och slutar försöka hitta fel och brister hos tjänstemännen i vår kommun. Vi försöker alla göra denna kommun så bra som möjlig och detta måste vi göra tillsammans för att lyckas. 

blockflojt

Vänsterspöken om musikskolan i Götene

1 Mar

Läste ännu ett fantastisk inlägg av herr Ove Nordström, han går nu all-in på att dom faktiskt haft rätt hela tiden om musikskolan, Skolverket är på deras sida.

Sen att kommunen hänvisat till skolinspektionen är ju något annat.

Sen har vänstern hela tiden hävdat att musikskolan skall få utövas på skoltid och att elever ska få gå ifrån ord.lektioner, detta har vi moderater motsagt oss, man skall ha den lektion man har och inte låta ett fritidsintresse ta tid från ex en matematiklektion. Vi har inte de resultat i skolan som gör att tiden inte bör utnyttjas till 100%.

Dock! Så gillar även vi instrument, och vad Skolverket säger är att där får förläggas musikskola på skoltid, men INTE under lektionstid. Detta har vi övriga i kommunen tyckt hela tiden vore en bra lösning. Flexibelt utan att påverka skolan.

På tal om märkligt, jag tycker det är ytterst märkligt att en förtroendevald kan skriva publikt,att moderater och socialdemokrater gillar cancer för att vi inte håller med i en fråga, detta utan att en tidning ifrågasätter vad han sysslar med. Men förmodligen har NLT och SkLt ett alldeles för digert förråd av nyheter att ta av, och man måste ju vara selektiv….

20140301-095255.jpg