Tag Archives: NLT

Musikskola eller icke-musikskola det är frågan…

16 Mar

Musikskolan och dess aktivitet engagerar och får politiker att säga både det ena och det andra. Det är då jag hoppas ni läsare förstår vilket år det är och vad som händer i september.

Det är en infekterad fråga som splittrar både partier och vanligt folk. Blockflöjten och att lära sig de första noterna är för många väldigt speciellt.

För oavsett hur mycket man tycker om instrument, så är musikskolan en fritidsaktivitet/kulturskole-aktivitet, det är inget obligatoriskt ämne i skolan. Naturligtvis har musikskolan en historia som går långt tillbaka, och för många var första lektionerna i sitt första egna instrument något man fortfarande minns.

Jag anser att vi politiker fått den information som krävs för att förstå att det inte är ett politiskt beslut, saknar man lagtext finns detta under följande; 7 kap. 18 § skollagen.

Vad säger då skolverket, (och här verkar dom inte riktigt veta vad som dom själva säger), men detta står att läsa i deras egna dokument. ”… Det finns inget utrymme för att generellt medge att t. ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som eleven deltar i vid sidan av skolarbetet, som t. ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet. En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för detta ämne.”

Jag tycker det är hög tid att vi politiker börjar göra det vi ska göra, och slutar försöka hitta fel och brister hos tjänstemännen i vår kommun. Vi försöker alla göra denna kommun så bra som möjlig och detta måste vi göra tillsammans för att lyckas. 

blockflojt

Annonser